ကၽြန္ပ္တို႔အေၾကာင္း


မဂလၤာပါ topslot မွၾကိဳဆိုပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ topslotတြင္ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုသိရွိထား ႏွင္႔ျပီးလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးဂိမ္းအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားေပးစြမ္းနိုင္ရန္အစဥ္ၾကိဳး ပမ္းေနပါသည္။

တန္ဖိုး

topslotေဖာင္ေဒးရွင္းအားလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔ေသာOnlineGameမ်ားကစားနိုင္ေစရန္တည္ ေထာင္ထားပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏အားေပးမႈကိုအစဥ္တန္ဖိုးထားျပီးဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကိုကၽြန္ပ္္တို႔ႏွင္႔ ထပ္တူ ရရွိနိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမ်ာ္လင္႔ပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ထံတြင္ လူၾကီးမင္းတို႕ကစားလိုသည္႕ပမာဏႏွင္႔ ကိုက္ ညီႏိုင္မည္႕ပရိုမိုးရွင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ႏွင့္လူၾကီးမင္းတို႕၏ဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေစရန္လူၾကီးမင္းတိုထံမွအၾကံေပးခ်က္မ်ားအားအစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား

ယံုၾကည္ျခင္း၊ေလးစားျခင္းနွင္႔ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔အြန္လိုင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ထားရွိေသာအ ဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ အြန္လိုင္းဂိမ္းေလာကတြင္ ေကာင္းသတင္းျဖင္႔ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔မွအထူးလံုျခံဳေသာေငြေၾကးလဲြေျပာင္းမႈစီမံခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၊သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ဘာသာစကားေပါင္းစံုအသံုးျပဳ နိုင္ျခင္း လူၾကီးမင္းတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား အား၊လံုျခံဳ စြာထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း၊စသည္မ်ားကိုအေကာင္းဆံုးေဆာ႔ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ကာလုပ္ေဆာင္ ေလ႔ရွိပါသည္။

topslot ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးအၾကံေပးခ်က္မ်ားေမးျမန္း လိုသည္မ်ား ရွိပါ က ကၽြန္ပ္တို႔Customer serviceသို႕အစဥ္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏မည္သည္႔အခက္အခဲကိုမဆိုေျဖရွင္းေပးနုိင္ရန္ အစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

Gaming Rules-Sports-Soccer


90 Minutes Play

All match markets are based on the result at the end of a scheduled 90 minutes play unless otherwise stated. This includes any added injury or stoppage time but does not include extra-time, time allocated for a penalty shootout or golden goal.

The exceptions to this rule are in relation to friendly matches, where all match markets will be settled based on the actual result when the game finishes (excluding any extra-time), irrespective of whether the full 90 minutes is played, and Beach Soccer where markets are specifically settled on 36 minutes play only.

For matches listed specifically as Youth, for the purpose of reference, ''Youth'' is a generic term we use for Soccer matches played between teams where the players are aged below 23 years old.


Extra-Time In-Play Markets

Bets are settled on the official statistics for the extra-time period. Any goals or corners that were taken or scored during regulation time do not count.


Matches Postponed, Brought Forward or Abandoned

An unplayed or postponed match will be treated as a non-runner for settling purposes unless it is played within the same week (ending on Sunday) in which case the bet will stand unless cancelled by mutual consent.

If a match is rescheduled from the weekend to a Monday night for the purpose of live TV coverage then all bets on that match will stand.

Should any match be played prior to the date or kick-off time denoted then any such match may be included provided the wager is placed not later than the revised kick-off time.

Any match abandoned before the completion of 90 minutes play will be void except for those bets the outcome of which has already been determined at the time of abandonment. The market must be fully determined for bets to stand For example, first player to score or time of the first goal bets will stand provided a goal has been scored at the time of abandonment.

The only exception to the above abandoned match rule, is for all South American club matches where Full-Time Result and Double Chance markets (both pre-game and In-Play) will be settled on the score at the time of the abandonment providing the relevant league allows the result to stand.


Matches not Played as Listed

If a match venue is changed (other than to the away team's ground) then bets already placed will stand providing the home team is still designated as such. If the home and away team for a listed match are reversed (e.g. match is played at the original away team's ground) then bets placed based on the original listing will be void.

We will endeavour to identify on our Website all matches played at a neutral venue. For matches played at a neutral venue (whether indicated on our site or not), bets will stand regardless of which team is listed as the home team.

If an official fixture, lists different team details to those listed on our Website then bets will be void e.g. official fixture specifies in the team name, Reserves/Age Group e.g. Under 21's/Gender e.g. Women.

In all other cases bets stand, including instances where we list a team name without specifying the term 'XI' in the name.


Settlement of Wagers

Where applicable, statistics provided by the Press Association (PA) will be used to settle wagers, unless there is indisputable evidence that the PA statistics are incorrect. Where PA stats are not provided, we will use independent evidence to support bet settlement. If there is conflicting independent evidence, we will settle on the majority independent view. When this is not clear, where applicable the official league Website will take priority.

In the absence of any independent evidence bets will be settled based on our own statistics.


First/Last Player to Score

Bets are accepted on 90 minutes play only.

Every effort will be made to quote first/last player to score odds for all possible participants. However, players not originally quoted will count as winners should they score the first/last goal. Bets on players not taking part in the match will be void as will bets on first player to score where the selection comes on after the first goal is scored. All players that take part in a match will be considered runners for last player to score betting.

Each-Way First Goalscorer Betting - We pay 1/3 odds for unlimited places in 90 minutes play.

Subsequent enquiries by official bodies will not be considered for settlement purposes.

Please note that own goals do not count in the settlement of bets.


Correct Scores

Predict the score at the end of normal time. Own goals count.


Scorecasts - First Player to Score/Correct Score Doubles

If a player takes the field after a goal has been scored or does not take part in the game then such bets will be settled as a single on the correct score market at the relevant odds quoted at match kick-off time. If a match is abandoned after a goal has been scored then all bets will be settled as singles on the first goalscorer market at the relevant odds quoted at match kick-off time. Should the first goal of the match be an own goal then bets will be settled on the next goalscorer and the correct score markets. If the only goals in the match are own goals then all bets will be settled as singles on the correct score market at the relevant odds quoted at match kick-off time.


Scorecasts - Last Player to Score/Correct Score Doubles

If a player does not take part in the game then such bets will be settled as a single on the correct score market at the relevant odds quoted at match kick-off time. If a player takes the field when it is not possible that the correct score part of the bet can be achieved, then such bets will be settled as a single on the last goalscorer market at the relevant odds quoted at match kick-off time. If a match is abandoned after a goal has been scored then all bets will be settled as singles on the last goalscorer market at the relevant odds quoted at match kick-off time. Should the last goal of the match be an own goal then bets will be settled on the second to last goalscorer and the correct score market. If the only goals in the match are own goals then all bets will be settled as singles on the correct score market at the relevant odds quoted at match kick-off time.


Team First/Last Goalscorer

Bets on players not taking part in the match will be void. Bets where the selection comes on after the first goal is scored for that team will be void regardless of whether the selected player scores in the game. Own goals do not count.


In-Play Next Goalscorer

Every effort will be made to quote odds for all possible participants. However, players not originally quoted will count as winners should they score the next goal. Bets on players not taking part in the match will be void as will bets on first player to score where the selection comes on after the first goal is scored. All players that have been on the field of play before the next goal is scored will be deemed runners.

Subsequent enquiries by official bodies will not be considered for settlement purposes.

Own goals do not count.


Player to Score at Any Time

All players who take part in a match will be considered 'runners'.

Any selections taken from a match that is not completed will be treated as a non-runner.

Please note that own goals do not count in the settlement of bets.


Goalscorer Match Bets

Both players must start the match for bets to stand.


Time of the First Goal

If a match is abandoned after the first goal is scored then all bets stand.

If a match is abandoned before the first goal is scored then all bets accepted for time bands that have been completed will be considered losing bets and any other time band which included the time band of the abandonment will be void and treated as non-runners.


Injury Time

Bets on the amount of injury time are settled on the time indicated by the fourth official's board, rather than the actual time played.


10 Minute Events

Events must happen between 0:00 and 09:59 to be classed in the first 10 minutes (e.g. a corner awarded in this period but only taken after 10:00 will not count).


Time of First Corner

Bets are settled on what time the corner is actually taken (not the time it is awarded).


Half Time Scorecast (Half Time Correct Score and Player to Score First)

If a player enters the field after a goal has been scored; takes no part in the 1st half; or the only 1st half goals are own goals, then such bets will be settled as a single on the half time correct score market at the relevant odds quoted at match kick-off time.


Anytime Scorecast (Correct Score and Player to Score Anytime)

If player does not enter the field during 90 minutes or the only goals scored are own goals, then bets will be settled as singles on the correct score market at the relevant odds quoted at match kick-off time.


Wincast (Team to Win and Player to Score First)

If a player enters the field after a goal has been scored; takes no part in the game; or the only goals are own goals, then such bets will be settled as a single on the full time result market at the relevant odds quoted at match kick-off time.


Timecast (Time of First Goal and Player to Score First)

Players must start for bets to stand, otherwise bets involving that player will be void (regardless of when the first goal is scored). If the only goals scored are own goals, then bets will void.


Divisional Betting

For settlement purposes, in divisional betting the finishing position of teams at the end of the scheduled programme of matches will determine placing (dead-heat rules apply in the event of two or more teams tying in the standings (according to official competition rules)), and there will be no allowance for playoffs or subsequent enquiries by the respective leagues. Bets will stand on any team which does not complete all of its fixtures.

The only exception to this is for South American leagues, where a playoff is played to determine the league winner when teams are tied 1st on points. In this case, we will deem the league winner to be the winner of the subsequent playoff.


Top Goalscorer

Only goals scored within the quoted division are counted for this market irrespective of the team (within that division) for which they are scored. The team quoted alongside the player is for reference only. Only league goals count - excluding playoff matches. Own goals do not count. Dead-heat rules apply.


Season Match Bets/Team Points Totals

If any team does not complete all its fixtures then all match bets and team points total bets involving that team will be made void - win or lose.


Next Permanent Manager

Bets are settled on the next permanent manager as announced by the club. Caretaker bosses and interim managers do not count for this market. In the event of the person appointed not being called manager then settlement will be based on the individual chosen to pick the first team.


Managers to Lose Their Positions by the End of the Season

The end of the season is defined as the time when the league programmes, including any playoff matches, have been completed.


Next Manager to Lose Their Position (Sack Race)

If no manager has left his position by the end of the last scheduled league fixture (including any playoff matches) then the No Manager to Leave option will be deemed the market winner.


Handicap Betting, Including In-Play (3-Way)

Settlement will be at the odds displayed using the actual score in the match adjusted for the handicap.


Half-Time Result, Including In-Play

Bets will be void if the match is abandoned before half-time.


Half-Time Correct Score

Bets will be void if the match is abandoned before half-time.


Half with Most Goals

Bets will be void if the match is abandoned unless settlement of bets is already determined.


1st Half Goals

Bets will be void if the match is abandoned before half time unless settlement of bets is already determined.


1st Half Corners, Including In-Play

Bets will be void if the match is abandoned before half-time unless settlement of bets is already determined. Corners awarded but not taken do not count.


2-Way Corners In-Play

Settled on total number of corners in the match, in the event of an abandonment before 90 minutes have been played then all bets will be void unless settlement is already determined. Corners awarded but not taken do not count.


Most Corners In-Play

Settled on the team who receives the most corners in the match, in the event of an abandonment then all bets are void. Corners awarded but not taken do not count.


Race to X Corners In-Play

Settled on the team who reach the quoted number of corners first, in the event of an abandonment before 90 minutes have been played then all bets will be void unless settlement is already determined. Corners awarded but not taken do not count.


Result After 10/20/30/40 Etc Minutes In-Play

Settled on the result at the specified time in the match. E.g. 10 minutes result is settled on the result in the match after 10:00 minutes of play. In the event of an abandonment before 90 minutes have been played then all bets will be void unless settlement is already determined.


Half-Time - Full-Time Double Result

Bets will be void if the match is abandoned. Extra-time and penalty shootouts do not count.


Mythical Matches

These are imaginary games pairing two teams in a round of fixtures, for betting purposes only. The team which scores the most goals in their actual match is deemed the winner. Bets will be settled as a draw if both teams score the same number of goals. If either team's match is postponed or abandoned bets will be void.


Match Specials

Unless otherwise stated player specials are void if the player takes no part in the game.

Bets are settled on the result at the end of 90 minutes play. Extra-time, golden goals or penalty shootouts do not count unless otherwise stated.

Where more than one participant is quoted in a special, and non-runners are involved, the bet stands on the remaining participant(s) if a price is available.

To Score the Team's Winner - The player's team must win by exactly one goal and the nominated player must score the last goal.

To Win Both Halves - The team must score more goals than the opposition in both halves of the match.

Team to Win From Behind - Team must be losing at any stage during the match but subsequently go on to win the match in 90 minutes.

Team to Score/Miss a Penalty - All bets are 90 minutes play only.


Match Specials

Unless otherwise stated player specials are void if the player takes no part in the game.

Bets are settled on the result at the end of 90 minutes play. Extra-time, golden goals or penalty shootouts do not count unless otherwise stated.

Where more than one participant is quoted in a special, and non-runners are involved, the bet stands on the remaining participant(s) if a price is available.

To Score the Team's Winner - The player's team must win by exactly one goal and the nominated player must score the last goal.

To Win Both Halves - The team must score more goals than the opposition in both halves of the match.

Team to Win From Behind - Team must be losing at any stage during the match but subsequently go on to win the match in 90 minutes.

Team to Score/Miss a Penalty - All bets are 90 minutes play only.


Man of the Match

Bets will be settled based on the result announced by the organizing authority (e.g. FIFA for World Cup matches). If there is no official result then bets will be settled based on the player presented with the man of the match award on Sky TV. If the match is not covered live by Sky then bets will be settled based on the player presented with the award by UK terrestrial TV (or other relevant broadcaster). If there is no live presentation then all bets will be made void irrespective of whether any player is indicated by the programme's presenter or pundits.

Players who take any part in the match will be deemed 'runners'. Players who take no part in the match will be void. In the event of the award being presented to more than one player then dead-heat rules will apply.

Prices will be available upon request for players not quoted. An unquoted player will count as the winner should they receive the man of the match award.


Double Chance

The following options are available:

1 or X - If the result is either a home or draw then bets on this option are winners.
X or 2 - If the result is either a draw or away then bets on this option are winners.
1 or 2 - If the result is either a home or away then bets on this option are winners.

If a match is played at a neutral venue the team listed first is deemed the home team for betting purposes.


ASIAN HANDICAPS

Please refer to the following examples regarding settlement of bets:


Handicap Line 0 Ball

If either team wins by any margin they (the winning team) are to be settled as the winning selection. In the event of a draw all bets are void and stakes are refunded.


Handicap Line 0,0.5 Ball

Team giving a 0,0.5 ball start:

- Win by any score - All bets on this selection are winners.
- Draw - Half the stakes are refunded on this selection. The other half of the stake is classed as a loser.
- Lose by any score - All bets on the selection are losers.

Team receiving 0,0.5 ball start:

- Win by any score - All bets on this selection are winners.
- Draw - Half the stake is settled at the price of the chosen selection. The other half is refunded to the customer.
- Lose by any score - All bets on the selection are losers.


Handicap Line 0.5 Ball

Team giving a 0.5 ball start:

- Win by any score - All bets on this selection are winners.
- Draw - All bets on this selection are losers.
- Lose by any score - All bets on this selection are losers.

Team receiving a 0.5 ball start:

- Win by any score - All bets on this selection are winners.
- Draw - All bets on this selection are winners.
- Lose by any score - All bets on this selection are losers.


Handicap Line 0.5,1 Ball

Team giving a 0.5,1 ball start:

- Win by 2 or more - All bets on this selection are winners.
- Win by exactly 1 - Half the stake is settled at the price of the chosen selection. The other half is refunded to the customer.
- Draw or lose by any score - All bets on this selection are losers.

Team receiving a 0.5,1 ball start:

- Draw or win by any score - All bets on this selection are winners.
- Lose by exactly 1 - Half the stake is refunded to the customer. The other half is classed as a loser.
- Lose by 2 or more - All bets on this selection are losers.


Handicap Line 1 Ball

Team giving a full ball start:

- Win by 2 or more - All bets on this selection are winners.
- Win by exactly 1 - All bets on this selection are void and refunded to the customer.
- Draw or lose - All bets on this selection are losers.

Team receiving a full ball start:

- Win by any score or draw - All bets on this selection are winners.
- Lose by exactly 1 - All bets on this selection are void and refunded to the customer.
- Lose by 2 or more - All bets on this selection are losers.


Asian Handicap In-Play (Including 1st/2nd Half Bets)

All bets on the Asian Handicap In-Play market are settled according to the score-line for the remainder of the game/half after the bet has been struck, e.g. any goals prior to the bet being placed are ignored for settlement purposes.


Asian Corner Handicaps

Whole corner or half corner handicaps - at the end of the match the handicap is applied to the final corner count and the team with the most corners after adjusting for the handicap is deemed the winner for settlement purposes. If the number of corners for each team is equal after the handicap is applied, all bets will be void and stakes returned.

Quarter corner handicaps - as an example 0.5, 1 is a ¾ corner handicap, with your stake equally divided between half corner and whole corner.

Example:

Arsenal v Man Utd, the Asian corner handicap is 0.5, 1 with Arsenal as the favourite:
You bet on Arsenal. You win if Arsenal get 2 or more corners than Man Utd's corner count. If Arsenal get exactly 1 more corner, half your stake wins and the other half is returned. Otherwise your entire stake is lost.

In the event of a match being abandoned before 90 minutes have been played then all bets will be void unless settlement of bets is already determined.

In the event of a corner having to be re-taken (e.g. for a foul in the box) then only one corner will be counted. Corners awarded but not taken do not count.


1st/2nd Half Asian Handicap

Bets settled on the relevant half result only.


Extra-Time Asian Handicap In-Play

Normal In-Play Asian Handicap rules apply but only goals in extra-time count. The score at the start of extra-time is deemed to be 0-0.


Asian Total Cards

Predict the total number of cards in a match. The card line will either be a quarter-card, half-card or whole-card with bet settlement as follows:

Card line of 4.5 - If you bet over 4.5, your bet wins if there are more than 4 cards in the match. Otherwise your stake is lost. If you bet under 4.5, your bets wins if there are less than 5 cards in the match. Otherwise your stake is lost.

With a card line of a whole number, if the total number of cards in the match is the same as the card line, your stake is returned.

Card line of 5.5, 6 - If you bet over, your stake is equally divided between over 5.5 cards and over 6 cards. Your bet wins if there are more than 6 cards in the match. If there are 6 cards exactly, half your stake wins and the other half is returned. Otherwise your entire stake is lost. If you bet under, your stake is equally divided between under 5.5 cards and under 6 cards. Your bet wins if there are less than 6 cards in the match. If there are 6 cards exactly, half your stake is lost and the other half is returned. Otherwise your entire stake is lost.

Yellow card counts as 1, red card counts as 2. Second yellows are ignored for settlement purposes (e.g. maximum card count per player is 3).

Settlement will be made with reference to all available evidence to cards shown during the scheduled 90 minutes play. Any card shown after the full time whistle has been blown will be disregarded.

Cards shown to non-players (e.g. managers or substitutes who play no subsequent part in the game) do not count towards the total.

In the event of a match being abandoned before 90 minutes have been played then all bets will be void unless settlement of bets is already determined.


Asian Total Corners

Predict the total number of corners in a match. The corner line will be either a quarter-corner, half-corner or whole-corner with bet settlement as follows:

Corner line of 8.5 - If you bet over 8.5, your bet wins if there are more than 8 corners in the match. Otherwise your stake is lost. If you bet under 8.5, your bets wins if there are less than 9 corners in the match. Otherwise your stake is lost.

With a corner line of a whole number, if the total number of corners is the same as the corner line, your stake is returned.

Corner line of 8, 8.5 - If you bet over, your stake is equally divided between over 8 corners and over 8.5 corners. Your bet wins if there are more than 8 corners in the match. If there are 8 corners exactly, half your stake is lost and the other half is returned. Otherwise your entire stake is lost. If you bet under, your stake is equally divided between under 8 corners and under 8.5 corners. Your bet wins if there are less than 8 corners in the match. If there are 8 corners exactly, half your stake wins and the other half is returned. Otherwise your entire stake is lost.

In the event of a match being abandoned before 90 minutes have been played then all bets will be void unless settlement of bets is already determined.

In the event of a corner having to be re-taken (e.g. for a foul in the box) then only one corner will be counted. Corners awarded but not taken do not count.


Asian Corners In-Play

Settled as pre game Asian corners, in the event of an abandonment before 90 minutes have been played, then all bets will be void unless settlement is already determined


1st Half Asian Corners In-Play

Settled as pre-game Asian corners except result is settled on total at half-time, in the event of an abandonment before half time then all bets will be void unless settlement is already determined.


GOAL LINE

In the event of a game being abandoned before 90 minutes have been played all bets are void unless settlement of bets is already determined. Please refer to the following examples regarding settlement of bets:


Extra-Time Goals In-Play

Only goals in extra time count. In the event of a match being abandoned before extra-time has finished then all bets will be void unless settlement of bets is already determined.


Goal Line 2

Goal line under 2

- Bets win if there is either 0 or 1 goal scored in the match. If there are two goals exactly then the stake is returned. Bets lose if there are three or more goals scored in the match.

Goal line over 2

- Bets win if there are three or more goals scored in the match. If there are two goals exactly the stake is returned. Bets lose if there is 0 or 1 goal scored in the match.


Goal line under 2,2.5

- Bets win if there is either 0 or 1 goal scored in the match. If there are two goals exactly half the stake will win and half will be returned. Bets lose if there are three or more goals scored in the match.

Goal line over 2,2.5

- Bets win if there are three or more goals scored in the match. If there are two goals exactly half the stake will be returned and half will be lost. Bets lose if there is 0 or 1 goal scored in the match.


Goal Line 2.5

Goal line under 2.5

- Bets win if there are 0, 1 or 2 goals scored in the match. Bets lose if there are three or more goals scored in the match.

Goal line over 2.5

- Bets win if there are three or more goals scored in the match. Bets lose if there are 0, 1 or 2 goals scored in the match.


Goal Line 2.5,3

Goal line under 2.5,3

- Bets win if there are 0, 1 or 2 goals scored in the match. If there are three goals exactly half the stake will be returned and half will be lost. Bets lose if there are four or more goals scored in the match.

Goal line over 2.5,3

- Bets win if there are four or more goals scored in the match. If there are three goals exactly half the stake will win and half will be returned. Bets lose if there are 0, 1 or 2 goals scored in the match.


Goal Line 3

Goal line under 3

- Bets win if there are 0, 1 or 2 goals scored in the match. If there are three goals exactly then the stake is returned. Bets lose if there are four or more goals scored in the match.

Goal line over 3

- Bets win if there are four or more goals scored in the match. If there are three goals exactly, the stake is returned. Bets lose if there are 0, 1 or 2 goals scored in the match.


Goal Line In-Play

For In-Play bets all goals are considered regardless of whether they are scored before or after the bet is placed.


TOURNAMENT BETTING

Top Team Goalscorer

Goals scored in 90 minutes and extra-time count. Penalty shootout goals do not count. Dead-heat rules apply. Team quoted is for reference purposes only.


Top Club Goalscorer

Goals in 90 minutes and extra-time count. Goals scored in penalty shootouts do not count. Dead-heat rules apply. If no club goalscorer then all stakes are returned.


Top Goalscorer

Goals scored in 90 minutes and extra-time count. Penalty shootout goals do not count. Dead-heat rules apply (rather than the player receiving the Golden Boot etc). Team quoted is for reference purposes only.

For the FA Cup, goals count from the 1st round proper onwards.


Tournament Totals/Specials

Total Tournament Cards - The maximum number of cards per player per match is one yellow and one red (e.g. a second yellow card leading to a red card does not count). Cards awarded in extra-time do not count. Only players on the pitch count (e.g., if a manager or a substitute on the bench is shown a card, it will not count for these markets).

Tournament Total Goals, Team Total Goals, Highest Scoring Team - For markets applying to the whole tournament, goals scored in 90 minutes or in extra-time will count. For markets referring to a particular set of fixtures on a given date(s), only goals scored in 90 minutes count. Goals scored in penalty shootouts do not count.

If a game is postponed, Total Goals (for a group of games on given date(s)) will be made void. Highest Scoring Team needs 50% of games to be played for bets to stand, and Rule 4 (Deductions) may apply in cases of postponed matches.

Tournament Penalties Missed/Converted - Penalties taken in 90 minutes, extra-time and penalty shootouts all count. If a penalty has to be re-taken the previous disallowed penalty(ies) do not count.

Tournament Corners - Only corners taken in 90 minutes count.

Team To Go Unbeaten - Team must complete the tournament without losing any game or any two-legged tie. A loss via away goals, extra-time or penalty shootout will mean the market is settled as No.


Tournament and Top Goalscorer Doubles

A special price will apply where the nationality of the goalscorer is the same as the country selected. Dead-heat rules apply.


Club Goalscorer Match Bet

In the event of a tie then all stakes are refunded. Goals scored in extra-time count. Goals scored in penalty shootouts do not count.


Furthest Progressing Team

Based on the round a team exits a competition - regardless of extra-time, replays etc. A team winning the final would be deemed

furthest progressing.

Dead-heat rules apply. All-in, play or not.


Qualification Match-Ups

Should a team be disqualified from the tournament prior to the match, and a bye is awarded, then all qualification bets will be made void for that tie.


Top Continental Team

Settlement based on the round a team exits the competition, regardless of extra-time. A team winning the final would be deemed the top team. Dead-heat rules apply.


Season Specials

Bets settled on final league position/points total. Playoff points do not count except where specifically mentioned in the individual special.

Player Scorer Specials - Bets are settled on the number of relevant goals scored for the club(s) and in league(s) indicated in the market title.


To Reach Playoffs

The 4 teams which finish in the playoff positions and proceed into the playoff competition will be settled as winners for this market. E.g. those teams gaining automatic promotion, plus all other teams outside of the 4 playoff positions will be deemed losers.


To Finish in the Top/Bottom Half

Bets are settled based on the official finishing positions at the end of the season.


Relegation Betting

If a team is removed from the league before the season has started, then all bets on that market will be made void, and a new relegation book will be opened.


Transfer Specials

Club of player refers to club to which the player is permanently contracted. Loan deals do not count.


SOCCER STATISTICS

Team Goals

Number of goals scored by named team. 90 minutes play only, extra-time and penalties do not count.


Player Total Goals

Player must take some part in the tournament for bets to stand. Goals in 90 minutes and extra-time count. Goals scored in penalty shootouts do not count.


First Team Headed Goal

If no headed goal then all stakes are returned.


Total Corners, Corners in Second Half

Corners awarded but not taken do not count. Please note that this applies to all corner markets.

In the event of a match being abandoned before 90 minutes have been played then all bets will be void unless settlement of bets is already determined.

In the event of a corner having to be re-taken (e.g. for a foul in the box) then only one corner will be counted.


Extra-Time Corners In-Play

Only corners in extra-time count. In the event of a match being abandoned before extra-time has finished then all bets will be void unless settlement of bets is already determined.


Multi-Corners

The multi-corners result is calculated by multiplying the number of match corners taken in the first half by the number taken in the second half.


Corner Handicap

Corners awarded but not taken do not count. Handicap is applied to final corner count for each team to determine handicap winner. Bets will be void if the match is abandoned.


Alternative Corners

Settlement of Alternative Corners market is based on the total corner count at the end of the match.


Total Goals/Number of Goals in Match/Alternative Total Goals In-Play

In the event of a match being abandoned before 90 minutes have been played all bets will be void unless settlement of bets is already determined.


Extra-Time Goal Line In-Play

Normal In-Play Goal line rules apply but only goals in extra-time count. The score at the start of extra-time is deemed to be 0-0.


Ten Minute Events In-Play

Bets are settled on the number of events occurring in the specified ten-minute time period. Time periods 41-50 and 81-90 include any added time. Events only count within the period they are taken - not awarded. In case of abandonment any bets on uncompleted time periods will be made void unless settlement of bets is already determined. Note that for the 10 minute free-kicks market a penalty does not count as a free-kick. Corners, throw-ins, goal-kicks and free-kicks that have to be re-taken only count as 1. Foul throw-ins do not count.


Goals Odd/Even

Any match resulting in 0-0 will be settled on an even number of goals. In the event of an abandoned match then bets for that match will be void.


Both Teams to Score

In the event of a match being abandoned after both teams have scored then 'Yes' bets will be settled as winners and 'No' bets as a loser. Otherwise, if the match is postponed or abandoned without both teams scoring, all bets will be void.


Divisional Goals

A minimum of four matches must be played for bets to stand. Abandoned or postponed matches will be attributed 2.5 goals.


Quickest Goal

Predict the team to score the quickest goal relative to each team's actual kick-off time. Dead-heat and Rule 4 (Deductions) rules apply. Settlement is determined by the minute in which the first goal is scored. Matches with delayed kick-offs count providing the match is played the same day.


Goals Over/Under

Predict whether there will be under or over 2.5 goals in a match. In the event of a match being abandoned before 90 minutes have been played then all bets will be void unless settlement of bets is already determined.


Total Goal Minutes

Predict the aggregate time of all goals scored in the match, e.g. goals in the 24th, 51st and 59th minutes make up at 134 minutes. Any goals scored in first half added time count as 45. Any goals scored in second half added time count as 90. Should a dispute arise as to the time of any goal then the time provided by the PA will be deemed the time for settlement purposes.

If a match is abandoned then all bets will be made void apart from those that have already made up (e.g. goals in minutes 40, 45 and 60 and abandonment in 65th minute - bets predicting over 140 total goal minutes will be paid out as winners whilst under and bracket bets will be losers).


Number of Cards in Match

Yellow card counts as 1, red card counts as 2. Second yellows are ignored for settlement purposes (e.g. maximum card count per player is 3).

Settlement will be made with reference to all available evidence to cards shown during the scheduled 90 minutes play. Any card shown after the full-time whistle has been blown will be disregarded.

Cards shown to non-players (e.g. managers or substitutes who play no subsequent part in the game) do not count towards the total.

In the event of a match being abandoned before 90 minutes have been played then all bets will be void unless settlement of bets is already determined.


First Card Received

In the event of two or more players receiving a card for the same incident then the player who is first shown a card by the referee will be deemed the winner for settlement purposes. Both yellow and red cards count for this market.


Time of First Card

Both yellow and red cards count for this market.


First Team Card/Next Card Betting

Only players on the pitch count.

In the event of two or more players being booked for the same incident the player who is first shown a card by the referee will be deemed as the winner for settlement purposes.

For betting purposes, a red card is counted as 2 cards. For example, following 2 yellow cards and 1 red card, the next card is deemed to be the 5th card.


Next Goal Method

Free-kick - Goal must be scored directly from the free kick. Deflected shots count provided the free-kick taker is awarded the goal. Also includes goals scored directly from a corner kick.

Penalty - Goal must be scored directly from the penalty, with penalty taker as named scorer.

Own Goal - If goal is declared as an own goal.

Header - Last touch of the scorer must be with the head.

Shot - All other goal-types not included above.

No Goal


Total Shirt Numbers

If any goal is an own goal, the shirt number of the scorer of the own goal will count. It will count towards the side which is credited with the goal. Note, this is different from the ruling for First Player to Score.

For the purposes of any bet on shirt numbers a player will be deemed to wear throughout the game the shirt worn at the start of play (or, in the case of a substitute, when he comes on to the pitch).

Any player whose shirt bears no number on his first joining the field of play will be allocated number 12.

In the event of a match being abandoned before 90 minutes have been played, all bets will be void, unless settlement of bets is already determined.


Supremacy

Where a goal supremacy market is offered on a group of matches (e.g. a home goals versus away goals market) if one or more matches are abandoned then all bets on that market will be void.


Own goals count to the side credited with the goal.


Team to Score Last

Bets will be void if the match is abandoned.


Team Performances

90 minutes play only. Points awarded/deducted for each individual team as follows:

Win the match = 25 pts
Draw the match = 10 pts
Each goal scored = 15 pts
Each corner gained and taken = 3 pts
Keep a clean sheet = 10 pts
Score before the 20th minute = 10 pts extra (maximum 10 points per team)
Each yellow or red card received = 5 pts and 15 pts deducted respectively (maximum 20 points per player)

In the event of the match not being completed then all bets are void.


Last Penalty Score/Miss

Predict whether the last penalty awarded in the shootout be scored or missed - if match does not go to penalty shootout all bets will be void.


Penalty Shootout to Go to Sudden Death

Predict whether shootout will go to sudden death or not (e.g. 11 or more penalties taken) - if match does not go to penalty shootout all bets will be void.


Team Next Penalty

Predict whether the next team penalty will be scored or missed - if match does not go to penalty shootout or team does not take designated penalty all bets will be void.


Team Penalties Converted

Predict the total number of penalties a team scores in a penalty shootout - if match does not go to penalty shootout all bets will be void.


Team to Take Last Penalty

Predict which team will be awarded the last penalty in the shootout - if match does not go to penalty shootout all bets will be void.


Total Converted Penalties (Goal Line)

Predict the total number of penalties scored in a penalty shootout - if match does not go to penalty shootout all bets will be void.


Shootout - Asian Handicap

All bets on the Shootout Asian In-Play market are settled according to the score-line for the remainder of the shootout after the bet has been struck, e.g. any converted penalties prior to the bet being placed are ignored for settlement purposes. If match does not go to penalty shootout all bets will be void.


Total Converted Penalties (Over/Under)

Predict the total number of penalties scored in a penalty shootout - if match does not go to penalty shootout all bets will be void.


Sportbladet Zoom (Which Player Will Cover Most Metres)

All-in, play or not. Only listed players count. Bets are settled on the official Sportbladet Zoom statistics.

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား


1. ကၽြန္ပ္တို႔ topslot သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ျခင္း(သို႔)ေဆာ့ကစား
ရန္မွတ္ပံု တင္ျခင္း အားျဖင္႔လူၾကီးမင္းတို႔သည္
(i) ေအာက္ပါစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(ii) ကၽြန္ပ္တို႔၏လံုၿခံဳ မွဳစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္
(iii)ကစားနည္းမ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႕မွသတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားနားလည္လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္
ဟုယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2. ကၽြန္ပ္တို႔မွစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအေေျခအေနအရ(တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္အပါအဝင္)
အခ်ိန္အခါမေရြးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ၊ျဖည္႔စြက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ျပဳ ျပင္မႈအားလံုးကိုWebsite ေပၚတြင္အခ်ိန္ ႏွင္႔တေျပးညီထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိေျပာင္းလဲထားမႈမ်ားကို Website ေပၚတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္္ မည္္ျဖစ္ပါသည္။ေျပာင္းလဲထားေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါကလူၾကီးမင္းတို႔မွ အသံုးျပဳ ေနေသာအေကာင့္အားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစ၊Website အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစျပဳ လုပ္သင့္ ပါသည္။သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားသူမ်ား အားလံုးသည္ေျပာင္းလဲထားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာ တူလက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔မွယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

3. ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website အားအသံုးျပဳ ျခင္း(Website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳ ျခင္းအပါအဝင္)သည္ တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏( ဥပမာအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ )တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္းလူၾကီးမင္းတို႔အေနၿဖင့္ သိရွိၿပီးၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားျခင္း၊website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းသည္လူၾကီးမင္းတို႔ေနထုိင္ရာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင္႔ ၿငိစြန္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိနွင့္ဆက္လက္ေဆာ့ ကစားရန္သင့္မသင့္အားဆံုးျဖတ္ရန္ကစားသူမ်ားတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။

4. အေကာင့္ျပဳ လုပ္ျခင္း :

4.1 topslotတြင္၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားလိုသူ(သို႔)အေကာင့္ျပဳ လုပ္လိုသူအားလံုးသည္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည္႕ရန္လို အပ္ပါသည္။အသက္ၿပည့္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားမတင္ျပႏုိင္ပါကtopslotမွအေကာင့္အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္ တန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။topslotမွအသက္မျပည့္ေသာေလာင္းကစားျပဳ လုပ္ျခင္းအားအထူးကန္႔ကြက္ထားပါသည္။

4.2 အေကာင့္ျပဳ လုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖည့္သြင္းရေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျဖည္႔သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။အခ်က္အလက္မျပည္႔စံုျခင္း၊မွားယြင္းျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကအေကာင့္အသံုးျပဳ ခြင္႔အားယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ျပီးအေကာင့္မရပ္တန္႔ခင္ရွိထားေသာေလာင္းေၾကး နွင့္အႏိုင္အရွံဳး သည္ လည္းရပ္တန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

4.3 အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏လုိက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနား လည္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းယူဆမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔မွကစားသူမွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေဒသ၏ဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားသူမ်ား၏ဘဏ္အေကာင္႕ ႏွင္႔လိုအပ္ေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္းရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔မွေတာင္း ဆိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားမတင္ျပႏိုင္သည့္အေကာင္႔အားရပ္တန္႔ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ၿဖစ္သည္။

5. အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား:

5.1 topslotမွကစားသမားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ ID ႏွင္႔ password မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္ထားရွိနိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔ အေနျဖင္႔အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလံုျခံဳ စြာသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။အေကာင္႔မွေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္လူၾကီးမင္းတို႔တြင္သာတာဝန္ရိွပါသည္။

5.2 ID ႏွင္႔ Password မွန္ကန္ပါက( အေကာင့္ပိုင္ရွင္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ )အေကာင့္အတြင္းဝင္ေရာက္ေဆာ႔က စားျခင္းႏွင့္ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

5.3 လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင္႔အျခားသူမ်ားမိမိအေကာင့္ကစားေနေၾကာင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက Password အား Website မွတဆင္႔ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ ID ႏွင္႔ password တစ္ခုခုအား ေမ႔သြားျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ျခင္းျဖင္႔ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါသည္။

5.4 အေကာင့္တြင္ရွိေသာေငြေၾကးပမာဏႏွင့္အမွတ္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ထုတ္ယူျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြး Website ေပၚတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

6. အေကာင့္အားရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင္႔ကစားခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္း:

6.1 လူၾကီးမင္း၏အေကာင့္အားပိတ္လိုပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။အေကာင့္တြင္ရွိေသာအမွတ္မ်ား အားလံုးကိုtopslotမွထုတ္ယူထားၿပီးအေကာင့္ပိတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေလာင္းေၾကးျပဳ လုပ္ေနစဥ္(သို႔)၊ကစား မွတ္အႏိုင္အရႈံးမတြက္ရေသးခင္အေကာင့္အားမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ပိတ္ခြင့္မရွိပါ။

6.2 topslotမွကစားသမားမ်ား၏အေကာင့္အားအခ်ိန္မေရြး၊မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုရပ္ဆိုင္းခြင့္ (သို႔) ပိတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကကစားသမားမ်ားအားအေၾကာင္းမၾကားပဲအ ေကာင္႔အားရပ္ဆိုင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ပိတ္ပင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။:

(က) Game ကစားရန္ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊

(ခ)ကစားသူမွမမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္(သို႔)တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ကစားျခင္း၊

(ဂ)ကစားသူမွ Website (သို႔)အက္ပလီေကးရွင္းအားမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊အသံုးျပဳ ျပီးအျမတ္ရွာျခင္း၊

(ဃ)အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႕(သို႔)တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွအေကာင့္အားပိတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊

(င) ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး (သို႔) ၿဖစ္ပြားရန္အလားအလာရွိသည္ဟု topslotမွယူဆထားျခင္း

6.3 (က)မွ(င)ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင္႕ပိုင္ရွင္သည္ ၄င္း
ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ topslot မွဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္အသံုးစရိတ္အားလံုးကိုျပန္ဆပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွ အမွတ္အားလံုး မ်ား(သို႔)တစ္ဝက္ကိုtopslotမွနစ္နာေၾကးအျဖစ္သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

7. Website အသံုးျပဳ ျခင္း

7.1 ကစားသူမ်ားအသံုးျပဳ ေသာကြန္ပ်ဴ တာ(သို႔)မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင္႔အင္တာနက္လိုင္းအားစသည္တို႔သည္ Website ကိုသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္ပါသည္။Website တြင္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာေသာအ မွားမ်ား၊ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားသည္ကစားသူမ်ားတြင္သာတာဝန္ရွိပါသည္။website သည္အမွားခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိဘဲ အစဥ္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္လိမ့္မည္ဟုtopslotမွအတည္မျပဳ ႏိုင္ပါသျဖင္႔ကစားသူတို႔အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာ၊အင္တာ နက္လိုင္းမေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား ကို topslot ဂိမ္းServer တြင္သိုေလွာင္ထား သည္႕အတိုင္းသာဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

7.2 topslotမွဂိမ္းရလဒ္မ်ားသည္မွန္ကန္ေစ႔စပ္မႈရွိပါသည္။ဂိမ္းကစားစဥ္အတြင္းမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊လိမ္ လည္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔အမွတ္ရယူရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိပါကtopslotမွတရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအသံုး ျပဳကာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။သံသယျဖစ္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွအမွတ္မ်ားကိုေငြသားအျဖစ္ထုတ္ ေပးျခင္းမွ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ျပီးမသမာေသာနည္းျဖင္႔ကစားျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာကၽြန္ပ္တို႔၏ website ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ကိုထုိကစားသူမွျပန္လည္ေပးဆပ္္ရမည္ျဖစ္သည္။

7.3 ကစားသူအသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ား(သို႔)အင္တာနက္လိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမွျဖစ္ေပၚလာေသာေဆာ့၀ဲလ္ (သို႔)အ ေကာင္႔ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုtopslotမွလက္ခံေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ ။ ေဆာ့၀ဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကtopslotမွအဆိုပါမွားယြင္းမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား Website မွ ဖယ္ရွား ပစ္မည္ျဖစ္သည္ ။

7.4 topslotမွ Website ေပၚမွအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြးမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုေျပာင္း လဲခြင္႔ ရွိပါသည္။

7.5 topslotဂိမ္းအခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္မြမ္းမံေနသည့္အခ်ိန္မွစ၍ကစားသမားမ်ားအေနျဖင္႔ဂိမ္းကစားရာမွရုတ္ တစ္ရက္ျပတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္နုိင္ပါသျဖင္႔ဂိမ္း Website သို႕၀င္ေရာက္၍ဂိမ္းကစားျခင္း၊အေကာင့္၀င္ေရာက္ျခင္း ျပဳ လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။၄င္းအေေျခအေနမ်ိဳးတြင္topslotမွဂိမ္းWebsite မွျပင္ဆင္မႈမျပဳ လုပ္ခင္ရွိေနေသာအမွတ္ ႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူလအတိုင္းသိမ္းဆည္းေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

7.6 ဂိမ္းရလဒ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႔မွေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကိုအေျခအေနအရဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီးကစား သူမွနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ ျပီးျပင္ဆင္ထားေသာ ဂိမ္းရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

7.7 အေကာင္းဆုံးဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ Website ႏွင့္ဂိမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ဗုဒၶဟူး ေန့တုိင္း မနက္ ၉:၃၀ နာရီမွ ၁၀:၃၀ မိနစ္ထိျပင္ဆင္မူ့မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးအစီအစဥ္


Official Facebook Page Link- Topslot Myanmar
Facebook Fan group- Topslot Myanmar Fanpage
Telegram channel- TopSlot Online Game

 

Official Facebook Page Link-https://www.facebook.com/topslotmm 

မွတ္ခ်က္ ။ ။ Shareထားေသာpost၏caption ေခါင္းစဥ္တြင္ ေအာက္ပါစာတန္းကိုမျဖစ္မေနကူးယူေဖာ္ျပရပါမည္။

အ‌ေကာင့္ဖြင့္ရန္ Game Link - https://topslot168mm.com/register?rid=113&openExternalBrowser=1

Viber - 09 774 237 949

Telegram - 09 755 755 313 ( @topslotmyamar )

 

 

Game Link- https://topslotmm.com/

 

Official Facebook Page Link- Topslot Myanmar

 

Facebook Fan group- Topslot Myanmar Fanpage

 

Telegram channel- TopSlot Online Game

 

Viber- 09 772 437 949

 

Telegram- 09 755 755 313 (@topslotmyanmar)

 

 • လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းၿပီး ကစားလို႔ေကာင္းတဲ့ ေတာင္ေပၚသားရွမ္းကိုးမီးနဲ႔ အမ္ႏိုင္းရွမ္းကိုးမီးတို႔ကို အနည္းဆုံး 1000 က်ပ္မွစတင္ၿပီးကစားႏိုင္ပါတယ္ရွင့္။
 • TopSlot မွာ ရွမ္းကိုးမီးကစားခ်င္တဲ့ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအတြက္အထူးအစီအစဥ္အေနနဲ႔ topslot168mm.com ေငြသြင္းကစားထားတဲ့ ဂိမ္းအေကာင့္ကိုျပၿပီး Free Bonus 10,000 ရယူႏိုင္ပါတယ္ရွင့္။
 • ေငြသြင္းေငြထုတ္စည္းကမ္းအကန္႔သတ္မရွိပဲ 24နာရီ စိတ္ႀကိဳက္သြင္းထုတ္ကစားႏိုင္ပါတယ္ရွင့္။
ဆက္သြယ္ရန္- https://heylink.me/skygarden/
ဆက္သြယ္ရန္- https://heylink.me/goldfishm9skm/

ကြ ်နု္ပ္တုိ ့ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္


ဖုန္းနံပါတ္

 09755755313

ဖုန္းနံပါတ္

 09755417074

Content


Content


« Previous

Next »

ေဒါင္းလုဒ္


Add to home screen

 • အဆင့္ 1

  Safari ျဖင့္websiteဖြင့္ပါ , ေအာက္ေျခ မီႏူးကိုဖြင့္လွစ္ၿပီး"ရွယ္ယာခလုတ္"ကိုႏွိပ္ပါ .

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ

Apk - Download

 • အဆင့္ 1

  Google Chrome browser မွ website ထဲသို့၀င္ပါ

 • အဆင့္ 2

  Click App download

 • အဆင့္ 3

  Click Download app

 • အဆင့္ 4

  Then click OK

 • အဆင့္ 5

  Click install

 • အဆင့္ 6

  Now you have icon app